Ubezpieczenia majątku firmy, maszyn i urządzeń, pracowników, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy (w tym OC firmy budowlanej, zakładów kosmetycznych czy fryzjerskich, gastronomii), ubezpieczenie gotówki w transporcie oraz w kasie, cargo, ubezpieczenia grup zawodowych. Dopasujemy ofertę firm ubezpieczeniowych dla każdego profilu działalności i wymagań klienta.

Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie skierowane do firm zabezpieczające w razie szkody na budynku, budowli, posiadanym mieniu ruchomym (maszyny, urządzenia, wyposażenie firmy) zarówno w wyniku zdarzeń losowych jak i kradzieży z włamaniem czy rabunku.

Ubezpieczenie OC działalności

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni ubezpieczoną firmę przed finansowymi konsekwencjami pokrycia szkody wyrządzonej osobie trzeciej a jego zakres można dostosować do specyfiki przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze będzie obarczone ryzykiem wyrządzenia szkody kontrahentom lub osobom trzecim, Od tego nie da się uchronić, można się jednak zabezpieczyć przed jej majątkowymi konsekwencjami dzięki odpowiednio dobranej ochronie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia pracowników

W ramach naszych kompetencji możemy przedstawić oferty ubezpieczenia grupowego pracowników danej firmy (oraz ich współmałżonków). Częstotliwość płatności składek miesięczna.