Ubezpieczenia indywidualne oraz ubezpieczenia grupowe – możliwość ubezpieczenia pracowników danej firmy zarówno od śmierci, NNW czy kosztów leczenia, szeroki zakres pakietów i sum ubezpieczenia.

Grupa otwarta

Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia grupowego w pracy lub jest ono nie wystarczające możemy zaproponować ubezpieczenia w ramach tzw. Grupy otwartej. Pakiety ubezpieczeń są dostępne dla każdego, kto ukończy 18 lat, górną granicę wieku określają OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) poszczególnych firm. Przystąpienie do ubezpieczenia gwarantuje nam, w zależności od wybranego pakietu, ubezpieczenie na wypadek śmierci, NNW (następstw nieszczęśliwego wypadku), rekonwalescencji, śmierci bliskich, choroby, operacji, zwrotu kosztów leczenia czy rehabilitacji, świadczenia za urodzenie dziecka.

Ubezpieczenie indywidualne

Dodatkowe ubezpieczenie dla osób poszukujących rozszerzonej ochrony ubezpieczenia życia i zdrowia. Szeroka oferta dedykowana klientom indywidualnym, pozwalająca na dostosowanie zarówno składki jak i zakresu do indywidualnych potrzeb klienta.