Oferty dla klientów indywidualnych, które mogą korzystać z szerokiej oferty ubezpieczenia mieszkań, domów, domów w budowie, domów letniskowych, nagrobków, ogrodzeń, altanek, piwnic, garażów, ubezpieczenia pod kredyt, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenia ochrony prawnej i assistance domowy.

Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenia skierowane dla klientów indywidualnych, oferujemy możliwość ochrony zarówno posiadanego na własność mienia (domu, mieszkania, garażu, budowli, ruchomości domowych itp.) jak i mieszkania wynajmowanego (ubezpieczenie najemcy/lokatora). Szeroki zakres ofert pozwala na dopasowanie polisy do indywidualnych potrzeb, można ubezpieczyć mienie od zdarzeń losowych (ognia, zalania, gradobicia itp. ) jak również od kradzieży z włamaniem. Proponujemy pakiety rozszerzone, które sprostają wymaganiom najbardziej wymagających klientów jak i podstawowe, które klient może wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu – cesja na bank. W ofercie znajduje się również wybór ubezpieczeń dodatkowych jak OC w życiu prywatnym, NNW domowe czy Assistance.

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie to można kupić indywidualnie lub jako rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania, zabezpiecza od szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Ubezpieczonego i jego bliskich, przykładowe sytuacje, w których zadziała polisa OC w życiu prywatnym: